Badania równowagi i koordynacji wzrokowo ruchowej (oferta sierpień 2012)

Badanie równowagi stabilograficzne
Odbywa się z wyznaczeniem zakresów stabilności i marginesów bezpieczeństwa odrębnie dla każdej z kończyn dolnych - Określenie proporcji stabilności kończyn dolnych, przednich i tylnych zakresów stabilności i marginesów bezpieczeństwa odrębnie dla kończyny dolnej  prawej i lewej; określenie kończyny dominującej. Kilkukrotne pomiary (7 testów).  

W celu umówienia sie na badanie zadzwoń pod nr
tel. 660-404-464